Fakturatjänst

Vi har koll på dina fakturor

  • Pappersfakturor
  • Pdf-fakturor
  • Elektroniska fakturor

Snabbt och effektivt

Vi tillhandahåller tjänster som effektiviserar våra kunders flöde av pappers-, pdf- och elektroniska fakturor. Kundens fakturor sänds till oss, där de skannas eller tolkas in och vidarebefordras per dator till den ansvarige hos kunden, för kontering och attestering. Vi skräddarsyr lösningar för gamla och nya kunder.

Med vårt koncept försvinner risken att fakturor hamnar fel eller glöms bort. Därmed sparas både tid och pengar.

Kunden i centrum

Vi är ett av Sveriges absolut snabbaste företag i branschen. Dessutom har vi en av de allra lägsta felmarginalerna. Vår ambition är, att alltid vara lyhörda för våra kunders önskemål och genom ett aktivt engagemang och framtidssäkra lösningar medverka till, att deras verksamhet och lönsamhet förbättras.


Skapad av Fakturatjänst